ШАРИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул. Центральна,1а с. Шарин, Уманського району Черкаської області, 20346  тел. (04744) 97-2--36

E-mail: sharinosr@ukr.net         Код ЄДРПОУ 26261376

 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

 

Про місцеві податки i збори

на  2017 рік

 

 

Відповідно до  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,   статей  10,265,266,267,268,269, глави 1 розділу XIV  Податкового кодексу Українив редакції Закону України  ,,Про внесення змін в Податковий кодекс України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. № 71-VШ та  пункту 4 розділу П Прикінцевих положень  Закону України  ,,Про внесення змін в Податковий кодекс України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. № 71-VШ, сільська рада

ВИРIШИЛА:

1. Запровадити з 01.01.2017 року місцеві податки:

1)  податок на майно, який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиного  податку;

 

місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

2)  туристичний    збір;

 

2.Затвердити положення про місцеві податки і збори згідно додатків:

1)  Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  (додаток1)

2)  Про транспортний податок (додаток 2)

3)  Про плату за землю (додаток 3)

4)Про єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб (додаток 4)

5) Про збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток 5)

6) Про туристичний збір (додаток 6)

3. Затвердити  з 01 січня 2017 року  перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів ( Додаток 7).

 

 4.Встановити з 01 січня 2017 року  ставки місцевих податків і зборів:

 

1)  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 

 для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

1,5 відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

 2) транспортний податок :

 

для легкових автомобілів які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см

 

 

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

3) Ставки земельного податку за  земельніділянки

 

Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб.

0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки

Податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

0,5 % від їх нормативної грошової оцінки

Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які не є  виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

для багаторічнихнасаджень

 

 

 

 

 

0,25  % від їх нормативної грошової оцінки

0,03%

від їх нормативної грошової оцінки

Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

1%  від  нормативної грошової оцінки

Податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної форми власності )

5  % від нормативної грошової оцінки

Податок на земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

3 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

Для земель залізничного транспорту  за межами населеного пункту

0,02 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

  1. єдиний податок  для фізичних осіб – підприємців

для першої групи платників єдиного податку

 

(згідно з додатком 8)

для другої групи платників єдиного податку

(згідно з додатком 9)

5)  збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення  паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

6) туристичний  збір                             

 

 

1 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

     

 

5.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.

   Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

   База оподаткування об’єкта/ об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток,  що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

  • для квартири / квартир незалежновідїхкількості- на 60 кв. метрів;
  • для житловогобудинку / будинківнезалежновідїхкількості- на 150 кв. метрів;
  • для різнихтипівоб’єктівжитловоїнерухомості, в тому числіїхчасток (у разіодночасногоперебування у власностіплатникаподаткуквартири/ квартир та житловогобудинку/ будинків, у тому числіїхчасток) - на 200 кв. метрів.

       Пільгу з оподаткування податком на нерухоме майно мають господарські присадибні нежитлові будівлі, які перебувають у власності фізичних осіб на території села Шаринської сільської ради,  а саме : сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо. Дані категорії будівель до бази оподаткування не включаються.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

          Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

          Відповідно підпункту 4 пункту 7 статті 266 Податкового кодексу України в редакції Закону України ,,Про внесення змін в Податковий кодекс України” від 28.12.2014р. № 71-УШ рекомендувати Уманському  відділку комунального підприємства Черкаського обласного об’єднаного бюро технічної інвентаризації, сектору громадянства еміграції та реєстрації фізичних осіб Уманського МВ УМВС України в Черкаській області (Баранюк П.І.) до 10 квітня 2017 року, а в наступні роки щоквартально, у 10-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати Уманській ОДПІ відомості, необхідні для розрахунку податку, станом на перше число відповідного кварталу у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України.          

          2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

         3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору,  за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.    

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         7) Туристичний збір  сплачується до сільського бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

            6. Розрахунки сум  місцевих податкiв i зборiв подаються за спецiальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначенi Податковим кодексом України.

            7. Рішення довести до відома громадськості, опублікувавши його на на сайті Шаринської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

            8. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Мельник З.М.,головного бухгалтера сільської ради Рябенко Т.М. та постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та розвитку підприємництва (голова комісії – Рябенко Т.М.).

            9. Рішення сільської ради від 16 червня 2015року № 69-4/VІ «Про встановлення місцевих податків і зборів на  2016 рік» зі змінами, внесеними рішенням сільської ради  від 27 січня 2016 року № 5-3/VІ втратить чинність 31 грудня 2016 року.

 

 

 

Сільський голова                                                                 З.М.Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАРИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул.Центральна,1а, с.Шарин, Уманського району Черкаської області, 20346  тел. (04744) 97-2-36

E-mail:sharinosr@ukr.net          Код ЄДРПОУ 26261376

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

 

Про  встановлення ставки

акцизного збору

 

     Відповідно до  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україн», підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213; підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215  розділу  VІ      Податкового кодексу Українив редакції Закону України  «Про внесення змін до  Податкового  кодексу України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформ» від 28.12.2014р. № 71-VІІІ та  пункту 4 розділуІІ Прикінцевих положень  Закону України  «Про внесення змін до  Податкового  кодексу України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформ» від 28.12.2014р. № 71-VІІІ, сільська рада

ВИРIШИЛА:

      1. Встановити з 01.01.2017 року ставку акцизного  податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в розмірі 5 відсотків від вартості реалізованого товару (з податком на додану вартість).

      2. Рішення довести до відома громадськості, опублікувавши його на сайті Шаринської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

       3.  Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Мельник З.М., головного бухгалтера сільської ради Рябенко Т.М. та  постійну комісію сільської ради  з питань планування, бюджету, фінансів та розвитку підприємництва (голова постійної комісії -  Рябенко Т.М.).

 

 

 

Сільський голова                                                    Мельник З.М.

 

 

 

 

 

ШАРИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул.Центральна,1а, с.Шарин, Уманського району Черкаської області, 20346  тел. (04744) 97-2-36

E-mail: sharinosr@ukr.net          Код ЄДРПОУ 26261229

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

 

Про  звільнення від сплати

земельного податку

 

Відповідно до  підпункту 28 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україн»,  пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу Українив редакції Закону України «Про внесення змін до  Податкового  кодексу України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформ» від 28.12.2014р. № 71-VІІ та пункту 4 розділу ІІ Прикінцевих положень  Закону України «Про внесення змін до  Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформ» від 28.12.2014р. № 71-VІІІ, враховуючи звернення бюджетних установ та організацій згідно додатку, сільська рада 

ВИРIШИЛА:

 

     1. Звільнити в 2017 році бюджетні установи та організації, що утримуються за рахунок коштів обласного,  районного та сільського бюджетів згідно додатку.

   2.   Від сплати земельного податку звільняються:

      - інваліди першої і другої групи;

      - фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

      - пенсіонери (за віком);

      - ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

      - фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

      3. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом 8.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

     - для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

      - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель у споруд    (присадибна ділянка): у селах- не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0.10 гектара;

      - для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

      - для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

      - для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

       4. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.       

        5.  Рішення довести до відома громадськості, опублікувавши його на сайті Шаринської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                              З.М.Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток

                                                                                                      до проекту рішення

                                                                                                      сільської ради

 

 

 

П Е Р Е Л І К

      установ та організацій,  користувачів земельних ділянок на території        

    села Шарин, які  утримуються за рахунок коштів обласного, районного

та сільського бюджетів

 

 

 

За рахунок коштів сільського бюджету:

  1. Шаринська сільська рада
  2. Шаринська сільська бібліотека
  3. Шаринський сільський клуб

За рахунок коштів районного бюджету :

  1. Шаринський НВК загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів
  2. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Шарин

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                Р.О.Тюріна